Integracja Sensoryczna-
I stopień
 


miejsce: Katowice/Chorzów
termin:  2018

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD
BRAK MIEJSC!

miejsce: Katowice
termin: 25. 11. 2017

Sala Doświadczania Światamiejsce: Żory
termin:  3. 03. 2018

R.R. Weroniki Sherborne I st.
termin:  17. 03. 2018

R.R.Weroniki Sherborne II st.

termin:  20. 10 . 2018

1 DZIEŃ PEŁNE UPRAWNIENIA
miejsce: Katowice

Terapia ręki -I i II
1 DZIEŃ PEŁNE UPRAWNIENIA


miejsce: Katowice
termin:  kwiecień 2018