"Little room" w stymulacji rozwoju małych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, pedagodzy specjalni, terapeuci prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, rodzice dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (głuchoniewidomych, niewidomych, słabo widzących z dodatkowymi ograniczeniami ruchowymi, intelektualnymi)

Czas trwania: 7 godzin

Cena- 290 zł od osoby

Max. ilość uczestników: 20 osób

Miejsce: Katowice/ Ruda Śląska

Termin: nie ustalony

Prowadzący:
Ilona Nitychoruk-Piekarz

Uczestnicy w czasie szkolenia dowiedzą się jak organizować sytuacje i środowisko małego dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym sensoryczno –ruchowo -intelektualną) sprzyjające aktywnemu uczeniu się, zachęcające do aktywnego poszukiwania, rozwijania kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej, świadomości ruchu, wrażliwości dotykowej, relacji przestrzennych oraz inteligencji kinetyczno-wzrokowej bez ingerencji ze strony dorosłych.


Program szkolenia:
1. Krótki zarys idei powstania "Little room'u"
2. Istota stymulacji wielozmysłowej w rozwoju małego dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością
3. Rola "Little room'u" w rozwoju sensoryczno-motorycznym małego dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością
3. Aranżacja małej, indywidualnej przestrzeni w domu dziecka.
4. Pokaz "Little room'u", materiałów do wykorzystania, pomocy do stymulacji sensorycznej.
 
Zapisz się na szkolenie - rejestracja online