Dziecko przedszkolne a jego rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny, seksualny. Zdążamy ku gotowości szkolnej

Adresaci:  nauczyciele wychowania przedszkolnego

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Cena: 250 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Termin:  nie ustalony

Miejsce szkolenia: nie ustalone

Prowadzący: Lucyna Legierska

Dziecko przedszkolne a jego rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny, seksualny. Zdążamy ku gotowości szkolnej.
1. Charakterystyka dziecka przedszkolnego we wszystkich sferach rozwoju.
2. Formy stymulacji małego dziecka: zabawa, arteterapia, muzykoterapia.
3. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zagadnienia dotyczącego stymulacji w zakresie funkcji grafomotorycznych, słuchowych, wzrokowych.
4. Diagnoza gotowości szkolnej.
5. Współpraca z rodzicami- razem na rzecz dziecka.

 

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online