Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Adresaci:  nauczyciele wychowania przedszkolnego

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Cena: 250 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Termin:  nie ustalony

Miejsce szkolenia: nie ustalony

Prowadzący: Lucyna Legierska

1. Zagadnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych.
2. Podstawy prawne SPE.
3. Dziecko z ADHD, lękiem separacyjnym, nieśmiałe, z problemami edukacyjnymi a oddziaływania nauczyciela.
4. Wybrane elementy pracy z uczniami ze SPE: Denison, metoda symultaniczno-sekwencyjna, terapia ręki, system żetonowy i in.
5. Różne techniki w pracy z małym dzieckiem- rozwijanie kreatywności małego dziecka.
6. Strategia pracy z rodzicem dziecka "z trudnymi zachowaniami".

 

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online