Język migowy

 

Adresaci: logopedzi, nauczyciele, pedagodzy, studenci kierunków pedagogicznych, psychologii i kierunków pokrewnych a także dla innych osób zainteresowanych alternatywną formą komunikacji z osobami niesłyszącymi.

Czas trwania szkolenia: 105 godzin w systemie weekendowym ( sobota, niedziela)
I stopień - elementarny

Cena: 750 zł

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy - 7 weekendów (sobota, niedziela)

Miejsce szkolenia: Katowice

Prowadzący: Mirosław Koperwas

Dodatkowe informacje: kurs kończy się egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej upoważnia do odbioru zaświadczenia.
Istnieje możliwość zorganizowania stopnia II i III

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętność posługiwania się językiem miganym. Charakterystyczne dla języka miganego jest równoległe posługiwanie się mową dźwiękową oraz znakami języka migowego w układzie gramatycznym i o tej samej treści. Taką odmianę języka migowego zna większość osób niesłyszących a dla tych, którzy poszukują alternatywnej metody komunikacji z osobami niesłyszącymi ta odmiana języka migowego jest znacznie prostsza do opanowania.

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online