Muzyka w procesie uczenia się i terapii

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół, szkół specjalnych, integracyjnych, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, wychowawcy, rodzice chcący wesprzeć rozwój swojego dziecka.

Czas trwania szkolenia: 13 godzin (2 dni)

Cena: 330 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Termin: nie ustalony

Miejsce szkolenia: Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Warszawa, w przypadku szkoleń zamkniętych - cała Polska

Max. ilość uczestników: 25 osób

Prowadzący: Renata Borowiecka
 

Program szkolenia:

 • " Uczę się z Mozartem" - program ćwiczeń i zabaw ruchowych przygotowujących ciało i umysł do skutecznej nauki.
 • Muzykoterapia jako jedna z form Arteterapii
  1. fizjologiczny i psychologiczny aspekt oddziaływania muzyki,
  2. podstawy teoretyczne muzykoterapii,
  3. metody i formy muzykoterapii.
 • Prezentacja własnego programu oddziaływania muzyką.
  1. omówienie programu, pokaz zdjęć
 • Wykorzystanie muzyki w terapii:
  1. dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z autyzmem,
  2. z zaburzeniami mowy, niedosłyszących, niedowidzących,
  3. o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, zaburzenia koncentracji uwagi)
  4. z zaburzeniami zachowania.
 • Relaksacja wpływ stresu na proces uczenia się,
  1. wpływ relaksu na organizm,
  2. omówienie i prezentacja niektórych technik relaksacyjnych
 • Rodzaje muzyki wykorzystywane w terapii
  1. utwory o działaniu relaksacyjnym,
  2. utwory o działaniu aktywizującym
    

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online