Podstawy diagnozy oraz terapii dziecka z spektrum autyzmu

Adresaci:  nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści pracujący z dziećmi ze spectrum autyzmu

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Cena: 300 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Termin: zostanie ustalony po zebraniu się grupy

Miejsce szkolenia: Katowice

Prowadzący: Agnieszka Tchórz-Dytko

1.    Program szkolenia:
I DIAGNOZA:
a)    Diagnoza całościowego zaburzenia rozwoju według ICD-10 z naciskiem na autyzm dziecięcy oraz Zespół Aspergera (prezentacja dostępnych kwestionariuszy pomocnych podczas diagnozy całościowego zaburzenia rozwoju).
b)    Diagnoza różnicowa autyzmu z innymi zaburzeniami w tym z afazją dziecięcą, zaburzeniami semantyczno-pragmatycznymi, upośledzeniem umysłowym.
c)    Diagnoza funkcjonalna dziecka z całościowym zaburzeniem rozwoju na przykładzie skal: PEP-R, AAPEP.
d)    Autyzm, a współwystępujące zaburzenia przetwarzania sensorycznego – krótka charakterystyka.
II TERAPIA
a)    Diagnoza funkcjonalna – podstawą w wyznaczaniu celów terapeutycznych.
b)    Budowanie wspólnego pola uwagi z dzieckiem z autyzmem – wskazówki terapeutyczne.
c)    Rozwijanie podstawowych umiejętności – wskazówki terapeutyczne.
d)    Rozwijanie obszarów deficytowych – wskazówki terapeutyczne.
e)    Minimalizowanie zachowań niepożądanych z wykorzystaniem terapii behawioralnej lub terapii przetwarzania sensorycznego.
f)    Rozwijanie komunikacji poprzez alternatywne formy komunikowania się lub trening słuchowy na przykładzie Treningu Słuchowego Johansena IAS.

 

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online