Techniki terapii wpływające na dynamikę twarzy

Adresaci: warsztat skierowany do psychologów, położnych, lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, nauczycieli specjalnych, pielęgniarek środowiskowych.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 lub 10 godzin)

Cena: 260zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Termin: termin zostanie ustalony po zebraniu grupy

Miejsce szkolenia: Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Warszawa, w przypadku szkoleń zamkniętych - cała Polska

Max. ilość uczestników: 24 osoby

Prowadzący: Ewa Baranowska, Joanna Stańczak

Dodatkowe informacje: W przypadku gdy uczestnikami kursu będą nauczyciele
specjalni czy psycholodzy, program warsztatów zostanie poszerzony o wiadomości z
zakresu anatomii twarzoczaszki (2 godziny).

Techniki terapeutyczne oparte na rozluźnianiu punktów
spustowych, stymulacji dynamiki i koordynacji mięśni twarzoczaszki mogą
mieć zastosowanie w leczeniu kręczu, asymetrii twarzy, dysmorfii w zespołach
genetycznych, zaburzeniach w obrębie stawów skroniowo- żuchwowych i innych.

 

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online