Terapia dzieci z deficytami rozwojowymi w formie zabawy

Adresaci: szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, rehabilitantów, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych a także dla rodziców, którzy ćwiczą z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (18 godzin)

Cena: 330 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Termin: termin zostanie ustalony po zebraniu grupy

Miejsce szkolenia: Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Warszawa, w przypadku szkoleń zamkniętych - cała Polska

Max. ilość uczestników: 25 osób

Prowadzący: Joanna Stańczak, Wielisława Wasyłew – Zwierz

Celem szkolenia jest wspomaganie terapii dzieci oraz zwrócenie uwagi na rzeczy, które wpływają na stymulację rozwoju w formie zabawy oraz „mądrego ruchu” .
Istnieje wiele elementów, o których my – terapeuci - nie zastanawiamy się często w naszej pracy. Zdarza się, że rozwój dzieci zatrzymuje z niewiadomego -nielogicznego dla nas powodu. Zapominamy również o tym, że dzieci potrzebują własnej motywacji oraz chęci do pracy, która powinna się im kojarzyć pozytywnie.
Dzieci z którymi pracujemy często nie potrafią lub nie chcą nam zakomunikować co im przeszkadza w pracy z nami. Oprócz znanych nam zaburzeń mogą mieć inne, ignorowane wcześniej.
 
Program szkolenia:

Część teoretyczna

  1. Omówienie rozwoju emocjonalnego dziecka – jego możliwości fizycznych i intelektualnych w wieku do 7 roku życia ( u dzieci w normie oraz z deficytami rozwojowymi)
  2. Omówienie sensorów – systemu wrażliwości (określenie wrażliwości, podwrażliwości itp. kolejnych sensorów. Informacje pomagające określić zachowanie dziecka oraz wytłumaczenie zachowań niepożądanych, określanie możliwości terapeuty w pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi)
  3. Znaczenie kolorów i wykorzystanie w terapii z dziećmi
  4. Psychologiczny aspekt zabawy

Część praktyczna

  1. zabawy sensoryczne – propozycje zabaw stymulujących prawidłowy rozwój dzieci – część praktyczna
  2. zabawy koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz orientacji przestrzennej
  3. zabawy rozwijające kreatywność
  4. zabawy dotyczące zachowania dzieci

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online