Zadania zespołu wczesnej interwencji w kompleksowym wspomaganiu rozwoju dziecka z deficytami

Adresaci: logopedzi, fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, psycholodzy, oraz inni specjaliści zajmujący się terapią małych dzieci.

Czas trwania szkolenia: 24 godziny (3 dni)

Cena: 390 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Termin: termin zostanie ustalony po zebraniu grupy

Miejsce szkolenia: Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Warszawa, w przypadku szkoleń zamkniętych - cała Polska

Max. ilość uczestników: 30 osób

Prowadzący: Joanna Stańczak, Ewa Baranowska, Wielisława Wasyłew - Zwierz

 

Program szkolenia:

CZĘŚĆ I (8 godzin) - Joanna Stańczak
Nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi oraz formy stymulacji rozwoju mowy

 • Omówienie prawidłowego rozwoju mowy w okresie prenatalnym oraz postnatalnym. Kształtowanie sie podstaw do prawidłowego funkcjonowania narządów mowy. Wpływ czynników zewnętrznych na kształtowanie się mowy.
 • Omówienie odruchów twarzy
 • Omówienie funkcji oralnych - ssanie, kąsanie, połykanie, gryzienie, żucie, oraz ich koordynacja z oddechem. Kolejność ich prawidłowego pojawiania się oraz sposoby koordynowania ich prawidłowości. Wywoływanie funkcji oraz masaże.
 • Podstawy prawidłowego karmienia (przygotowanie do karmienia piersią, karmienie sztuczne, karmienie za pomocą łyżeczki oraz kubka, pokaz i omówienie dostępnego sprzętu)
 • Masaże stymulujące i przygotowujące do karmienia, jedzenia i picia
 • Zagadnienia dotyczące wcześniaków

CZĘŚĆ II (8 godzin) - Ewa Baranowska
Metody wczesnego wspomagania rozwoju ruchowego dziecka z deficytami rozwojowymi

 • Rozwój prenatalny i postnatalny układu nerwowo-mięśniowego
 • Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka w pierwszym roku życia i możliwości stymulacji tego rozwoju
 • Podstawowe prawidłowe i nieprawidłowe odruchy noworodka
 • Najczęstsze zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowo-mięśniowej
 • Zaburzenia neurologiczne i wady postawy wynikające z ZOKN
 • Formy rehabilitacji i zasady pielęgniacji dziecka w pierwszych miesiącach życia (warsztaty z masażu niemowlęcia)
 • Dobór zaopatrzenia ortopedycznego i obuwia dla dzieci z deficytami układu ruchu
 • Zasady pielęgnacji i rehabilitacji układu ruchu dzieci urodzonych przedwcześnie

CZĘŚĆ III (8 godzin) - Wielisława Wasyłew - Zwierz
Rola psychologa w programie wczesnej interwencji

 • Zadania psychologa w ramach programu wczesnej interwencji
 • Diagnoza dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - metody
 • Przegląd najczęstszych zaburzeń wieku rozwojowego, prezentacja przypadków
 • Metody wspomagania rozwoju dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, opis różnych metod i form terapii (artterapia, SI, Ruch Rozwijający)
 • Sposób organizacji pracy, obróbka danych dotyczących pacjentów
 • Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
   

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online