AAC II stopień - Edukacja dzieci niemówiących

Adresaci: pedagodzy, nauczyciele specjalni, psycholodzy, logopedzi . Zalecane jest, by uczestnicy szkolenia brali wcześniej udział w szkoleniu wprowadzającym.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin (2 dni)

Cena: 580 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Miejsce szkolenia: Katowice

Termin: nie ustalony

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem

Max. ilość uczestników: 26 osób

Prowadzący: Alina Smyczek

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do:
- diagnozy indywidualnego systemu komunikacji osoby niemówiącej,
-weryfikacji budowania osobistych pomocy do komunikacji z uwzględnieniem wiodących strategii komunikacyjnych, zasad językowych i technicznych,
- planowania i wspomagania rozwoju językowego niemówiących dzieci
- posługiwania się strategią edukacyjną zwaną Modelem Uczestnictwa, która pomaga konstruować zajęcia edukacyjne z użyciem pomocy do komunikacji odpowiednich pod względem słownikowym, językowym i pragmatycznym,
- używania techniki czytania uczestniczącego: dobierania tekstów, konstruowania książek, dobierania sposobów czytania tak, by uczestnictwo osoby niemówiącej było optymalne dla rozwoju językowego,
- rozumienia procesu nauki funkcjonalnych umiejętności czytania i pisania u osób niemówiących i stosowania odpowiednich strategii z użyciem AAC w toku edukacji,
- projektowania gier matematycznych i adaptowania tablic uczestnictwa tak, by uczniowie uczyli się używania pojęć matematycznych,
- planowania edukacji uczniów niemówiących z uwzględnieniem ich potrzeb komunikacyjnych i językowych

Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach dzięki którym nabywają praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

Program szkolenia:

•    Diagnoza indywidualnego systemu komunikacji i weryfikacja osobistych pomocy do komunikacji

•    Poszerzanie umiejętności językowych

•    Model uczestnictwa jako podstawowa strategia edukacyjna

•    Tablice uczestnictwa.

•    Wprowadzenie dzieci niemówiących w świat książek.

•    Czytanie uczestniczące.

•    Poszukiwanie dróg nauki czytania i pisania uczniów niemówiących .

•    Nauka pojęć i umiejętności matematycznych z użyciem znaków.

•    Adaptowane gry matematyczne.

•    Planowanie edukacji uczniów niemówiących; rozkład materiału, a nauka porozumiewania się.

•    Tablice tematyczne.

Zapisz się na szkolenie- rejestracja online