AAC - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących

Adresaci: pedagodzy, nauczyciele specjalni, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący  z osobami niemówiącymi.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin (2 dni)

Cena: 690 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Miejsce szkolenia: Katowice 23-24.11. 2019

Max. ilość uczestników: 25 osób 

Prowadzący: Alina Smyczek

Szkolenie bazuje na przykładach zaczerpniętych z terapii dzieci na poziomie wczesnego wspomagania rozwoju, w wieku przedszkolnym i szkolnym, jednak prezentowane zasady i metodyka dają się wykorzystać także ze starszymi pacjentami. Szkolenie wprowadza w zagadnienia AAC, dostarcza podstawowych informacji teoretycznych, porządkuje wiedzę uczestników, ale przede wszystkim koncentruje się na umiejętnościach praktycznych.
 
Na szkoleniu uczestnik może się nauczyć:

 1.  oceniać dojrzałość osoby do komunikacji symbolicznej,
 2.  oceniać zasadność zastosowania AAC,
 3.  planować pracę terapeutyczną na poziomie przedsymbolicznym i symbolicznym,
 4.  dobierać odpowiednio słownictwo na pierwszych etapach terapii,
 5.  wprowadzać znaki manualne i graficzne,
 6.  dobierać i stosować strategie komunikacji,
 7. projektować proste pomoce: tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe,
 8. stosować różne techniki nauczania komunikacji z użyciem znaków.

Szczegółowy program szkolenia:

 • Wprowadzenie do AAC: filozofia, użytkownicy, indywidualny system komunikacji. Rodzaje znaków.
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka;
 • Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka cz. I
 • Wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym. Planowanie pracy.
 • Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka cz. II. Planowanie pracy.
 • Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej. cz. I – budowanie środowiska językowego. Techniki dostępu i strategie komunikacji.
 • Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. II – wprowadzanie znaków i kształtowanie pojęć.
 • Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. III -  pomoce do porozumiewania się. Dobór słownictwa. Rozszerzanie kompetencji komunikacyjnych i językowych.
 • Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. IV -  Osobiste pomoce do porozumiewania się. Słownictwo rdzeniowe i dalsze (szczegółowe).

Uczestnik będzie miał okazję zobaczyć dziesiątki gotowych pomocy do porozumiewania się, a także fragmenty filmowe ukazujące dzieci uczące się AAC na różnych etapach umiejętności i pracę terapeutyczną.

 

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online