Dziecko z zaburzeniami podstawowego napięcia posturalnego

Adresaci: psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, nauczyciele wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, pedagodzy, inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w placówkach oświatowo-wychowawczych, terapeutycznych i integracyjnych.

Czas trwania szkolenia: 9 godzin ( 9.00- 18.00 )

Cena: 300 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem

Miejsce szkolenia: Katowice

Termin: nie ustalony

Max. ilość uczestników: 20 osób

Prowadzący: Alicja Salwach


Program szkolenia:

1.    Klasyfikacja podstawowego napięcia posturalnego i przyczyny jego zaburzeń.

2.    Wpływ zaburzeń podstawowego napięcia posturalnego na rozwój sensomotoryczny dziecka, ocena ilościowa i jakościowa zaburzeń.

3.    Normalizacja napięcia mięśniowego, zasady postępowania terapeutycznego:
- ćwiczenia i zajęcia ruchowe prowadzące do normalizacji napięcia mięśniowego oraz wyrównania zaburzeń sensorycznych u małego dziecka oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
- techniki pielęgnacji dziecka w okresie niemowlęcym wspomagające rozwój sensomotoryczny

 

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online