Jak pracować z dzieckiem autystycznym w przedszkolu?

Adresaci:  nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz inni pracownicy pedagogiczni pracującymi z dziećmi autystycznymi

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Cena: 300 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem

Miejsce szkolenia: Katowice/Mikołów

Termin nie ustalony

Prowadzący: Karina Kocur

Program szkolenia:

1.Diagnoza funkcjonalna i wyznaczanie celów jako podstawa pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi i dziećmi autystycznymi.

Prezentacja i omówienie testu PEP-R
Wykorzystanie testu PEP-R w terapii i konstruowaniu IPET
Wyznaczanie celów zgodnych z regułą SMART – ćwiczenia praktyczne

2. Techniki nauczania dzieci z autyzmem w przedszkolu.

Metoda wyodrębnionych prób – omówienie metody, zalety, wady, ćwiczenia praktyczne
Metody uczenia sytuacyjnego- omówienie, przykłady, dyskusja
Motywacja w procesie uczenia dziecka z autyzmem– omówienie, ćwiczenia
Generalizowanie umiejętności – omówienie, przykłady, dyskusja

3. Modyfikacja zachowań trudnych u dzieci z autyzmem.

Definicja zachowań trudnych
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci z autyzmem oraz u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jako przyczyna występowania zachowań trudnych
Sposoby modyfikacji zachowań trudnych – omówienie procedur, szukanie rozwiązań dla konkretnych zachowań – ćwiczenia praktyczne

 

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online