Metoda Dobrego Startu

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, szkół specjalnych, nauczyciele przedszkoli, ośrodków rehabilitacji, logopedzi, psycholodzy.

Czas trwania szkolenia: 2 dni - część teoretyczna
                                      2 dni - część praktyczna

Termin
nie ustalony

Miejsce szkolenia:  Katowice, Kraków, Bielsko-Biała,
Warszawa, w przypadku szkoleń zamkniętych - cała Polska

Prowadzący: 
prof. dr hab. Marta Bogdanowicz - część teoretyczna
                     
Ewa Jakacka i Małgorzata Barańska - część praktyczna

Program szkolenia:

Część teoretyczna:
1. Integracja percepcyjno-motoryczna i uczenie się polisensoryczne a czytanie i pisanie
2. Genezna Metody Dobrego Startu (MDS)
   - metoda Le Bon Depart - jako pierwowzór Metody Dobrego Startu (Le Bon Depart - film holenderski)
   - Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz w Polsce
3. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS)
   - założenia Metody Dobrego Start
   - zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w
edukacji
   - zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego
4. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS
   -
rodzaje zajęć i ćwiczeń

   - struktura zajęć - film "Metoda Dobrego Startu"
5. Wersje i programy Metody Dobrego Startu - prezentacja materiału filmowego
   - piosenki/wierszyki i łatwe wzory (dla dzieci od 2-4 r.ż)
   - piosenki/wierszyki i wzory literopodobne (dla dzieci od 5 do 10 r. ż)
   - piosenki/wierszyki i litery/cyfry (dla dzieci 6 - 7 letnich)
6. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS
   - zespołowe i indywidualne formy zajęć
   - dobór i liczebność grupy
   - czas trwania zajęć
   - urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń
7. Programowanie zajęć
   - plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) - założenia programowe

Część praktyczna:
1. Teoretyczne wprowadzenie do Metody Dobrego Startu
2. Przykładowe zajęcia praktyczne - wprowadzenie wzoru graficznego na podstawie odpowiedniej piosenki z publikacji
Piosenki do rysowania
3.
Przykładowe zajęcia praktyczne - wprowadzenie litery na podstawie odpowiedniej piosenki z publikacji Od piosenki do literki cz.1
4. Prezentacja wzorów graficznych i odpowiednich piosenek (wraz z ćwiczeniami ruchowo-słuchowo-wzrokwymi) z publikacji
Piosenki do rysowania
5.
Samodzielne układanie wzorów graficznych i odpowiadających im piosenek
6. Ćwiczenia ruchowo-słuchowe i ruchowo-słuchowo-wzrokowe na podstawie piosenek i wzrorów graficznych (liter) z publikacji Od piosenki do literki cz.1
7.
Konstruowanie scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online