Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem z autyzmem.

Adresaci: absolwenci kursu stopnia I Ruchu Rozwijającego W. Sherborne pracujący z osobami autystycznymi, cechami autyzmu, osobami głęboko upośledzonymi, rodziców dzieci z ASD (Autism Syndrome Disorder), którzy ukończyli I stopień szkolenia R.R. Weroniki Sherborne

Czas trwania szkolenia:
9 godzin dydaktycznych 
1 dzień szkolenia- 9.00-16.00

Szkolenie jest intensywne, zaplanowane są także zajęcia praktyczne.

Poniewaz szkolenie jest 1-dniowe konieczna jest pełna frekwencja na zajęciach!!!

Cena: 290 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Istnieje możliwość zakupu książki Cyndi Hill „Komunikacja poprzez ruch. Ruch Rozwijający dążenie do poszerzenia perspektyw.” Cena: 40 PLN

Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do prowadzenia zajęć Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu. Nie uprawnia do prowadzenia szkoleń w tym zakresie.

Termin: 
nie ustalony

Miejsce szkolenia: Katowice

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia.

Max. ilość uczestników: 30 osób

Wymagany jest wygodny, sportowy strój (ćwiczymy boso lub w skarpetkach)

Prowadzący: Małgorzata Mroziak

•    od roku 2000 licencjonowana trenerka Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i aktywna działaczka Interantional Sherborne Foundation,
•    pierwszy w Polsce licencjonowany analityk ruchu Rudolfa Labana,
•    z zamiłowania i wykształcenia logopeda pracujący od 1995,
•    pasjonatka Ruchu Rozwijającego praktykująca od roku 1995, prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą zdrową, jak również z osobami z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi oraz różnym rodzajem niepełnosprawności,
•    stypendystka programu East Central European Scholarship Program w zakresie Educational Leadership – pedagogika specjalna i integracyjna realizowanego na Georgetown University i George Washington University w Waszyngtonie DC, USA,
•    terapeutka ręki,
•    z powołania nauczyciel nauczania początkowego, Uniwersytet Śląski.

Program:

•    Charakterystyka autyzmu Kannera i zespołu Aspergera.
•    Cele pracy i potrzeby osób z ASD zaspokajane przez metodę Ruchu Rozwijającego.
•    Organizacja i planowanie zajęć.
•    Brytyjskie doświadczenia w pracy z osobami ze znacznymi zaburzeniami ASD.
•    Praca z dzieckiem z ASD wyżej funkcjonującym.
•    Filmy prezentujące pracę z osobami autystycznymi.
•    Sesje ruchowe wykorzystujące aktywności przydatne do pracy z osobami z ASD.
•    Wspólne opracowanie scenariusza sesji ruchowej dla osób z ASD.

Korzyści:
•    Rozpoznanie potrzeb osób z autyzmem.
•    Dostosowanie metody do specyficznych ich potrzeb.
•    Tworzenie własnych aktywności zgodnie z celami terapeutycznych.

  Zapisz się na szkolenie - rejestracja online