Nasze przedszkole

W Mikołowie stworzyliśmy Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Wyjątkowa Kraina"

 

Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci niepełnosprawne, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem i Zespołem Aspergera, w miarę wolnych miejsc przyjmowane są dzieci z innymi niepełnosprawnościami w wieku od 2.5 lat na podstawie orzeczenia Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie orzeczenia realizowane jest również Wczesne Wspomaganie Rozwoju.  

Całodniowy pobyt dziecka oraz udział w zajęciach i terapii jest nieodpłatny.

Dzieci mają zapewnione odpłatne wyżywienie w formie cateringu uwzględniające indywidualne diety dzieci.

W ramach zajęć jest realizowana podstawa programowa oraz odbywają się zajęcia specjalistyczne w zależności od potrzeb i możliwości dzieci w tym:

- zajęcia z psychologiem i neurologopedą

- Integracja Sensoryczna i rehabilitacja

- komunikacja wspomagająca (Makaton, PCS, piktogramy)

- elementy terapii behawioralnej

- muzykoterapia

- dogoterapia

- inne formy terapii wspomagającej

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu 667 932 520