Praktyczne zastosowanie terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem z autyzmem

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, specjaliści zajmujący się dziećmi z autyzmem.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin),  9.00-17.00

Cena: 390 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Termin: nie ustalony

Miejsce szkolenia:
Śląsk

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem
.

Max. ilość uczestników: 25 osób

Prowadzący: Alicja Salwach

Program szkolenia:

1.    Charakterystyka autyzmu oraz funkcjonowania dzieci z autyzmem
2.    Wprowadzenie do teorii terapii behawioralnej
3.    Ocena behawioralna i wybór zachowań modyfikowanych.
- zastosowanie Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R jako narzędzia do konstruowania celów terapeutycznych,
- wybór celów terapii,
- dobór metod pracy
4.    Strategie proaktywne zwiększające motywację.
5.    Techniki kształtowania kompetencji komunikacyjnych oraz rozwijanie zachowań deficytowych
- Metoda wyodrębnionych prób
- Uczenie incydentalne
- Łańcuchy zachowań
6.    Techniki redukcji zachowań trudnych.
7.    Generalizacja nabytych umiejętności
8.    Deficyty sensoryczne leżące u podstaw zachowania dzieci z autyzmem
- analiza zaburzeń sensorycznych
- techniki redukujące zachowania zakłócające naukę


Zapisz się na szkolenie - rejestracja online