R. R. Weroniki Sherborne - II stopień

Adresaci: absolwenci kursu stopnia I prowadzonych przez licencjonowanych trenerów ISCO

Czas trwania szkolenia: 13 godzin dydaktycznych - 1 dzień szkolenia- 8.30-18.30

Szkolenie jest intensywne, składa się głównie z zajęć praktycznych, więc należy być wypoczętym!

Poniewaz szkolenie jest 1-dniowe konieczna jest pełna frekwencja na zajęciach!!!

Cena: 390 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Istnieje możliwość zakupu książki Cyndi Hill „Komunikacja poprzez ruch. Ruch Rozwijający dążenie do poszerzenia perspektyw.” Cena: 40 zł.

Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do prowadzenia zajęć Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Nie uprawnia do prowadzenia szkoleń w tym zakresie.

Termin:  2019

Miejsce szkolenia: Katowice

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia.

Max. ilość uczestników: 30 osób

Wymagany jest wygodny, sportowy strój (ćwiczymy boso lub w skarpetkach)


Prowadzący:
Małgorzata Mroziak
•    od roku 2000 licencjonowana trenerka Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i aktywna działaczka Interantional Sherborne Foundation,
•    pierwszy w Polsce licencjonowany analityk ruchu Rudolfa Labana,
•    z zamiłowania i wykształcenia logopeda pracujący od 1995,
•    pasjonatka Ruchu Rozwijającego praktykująca od roku 1995, prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą zdrową, jak również z osobami z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi oraz różnym rodzajem niepełnosprawności,
•    stypendystka programu East Central European Scholarship Program w zakresie Educational Leadership – pedagogika specjalna i integracyjna realizowanego na Georgetown University i George Washington University w Waszyngtonie DC, USA,
•    terapeutka ręki,
•    z powołania nauczyciel nauczania początkowego, Uniwersytet Śląski.

Program:

Część teoretyczna
1.    Analiza teorii ruchu Rudolfa Labana.
2.    Planowanie.
3.    Omawianie sytuacji problematycznych, z którymi spotykają się nauczyciele Ruchu Rozwijającego w praktyce.

Część praktyczna
1.    Konstruowanie i analiza scenariuszy zajęć.
2.    Tworzenie własnych aktywności ruchowych.
3.    Aktywności ruchowe przedstawione z perspektywy analizy ruchu Rudolfa Labana (kierunki, związek z grawitacją, cechy ruchu- ciężar, przepływ, przestrzeń, czas).
4.    Prowadzenie przez uczestników stworzonych przez nich aktywności ruchowych w grupie.
5.    Dokonywanie obserwacji i opisu ruchu.
 
Korzyści z ukończenia szkolenia II-go stopnia:
Uczestnicy posiadają kompendium wiedzy pozwalające na w pełni profesjonalne, terapeutyczne lub edukacyjne stosowanie metody zgodnie z indywidualnymi potrzebami swoich podopiecznych ustalonych poprzez obserwację, samodzielne tworzenie aktywności ruchowych zgodnie z istniejącymi potrzebami. Doświadczanie aktywności ruchowych z perspektywy analizy ruchu Labana pozwala odkryć własne preferencje ruchowe mające wpływ na styl pracy oraz pozwalające na samodoskonalenie.

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne - I stopień