Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne - I stopień

Adresaci: nauczyciele szkól, przedszkoli, żłobków, wychowawcy, rodzice, rodziny zastępcze i adopcyjne, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, fizjoterapeuci, pracownicy świetlic terapeutycznych.

Czas trwania szkolenia: 13 godzin dydaktycznych - 1 dzień szkolenia- 8.30-18.30

Szkolenie jest intensywne, składa się głównie z zajęć praktycznych, więc należy być wypoczętym!

Poniewaz szkolenie jest 1-dniowe konieczna jest pełna frekwencja na zajęciach!!!


Cena: 390 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Istnieje możliwość bezpośrednio na szkoleniu zakupu książki Cyndi Hill „Komunikacja poprzez ruch. Ruch Rozwijający dążenie do poszerzenia perspektyw.” Cena: 40 zł.

Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do prowadzenia zajęć Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Udział nie uprawnia do prowadzenia szkoleń w tym zakresie.

Termin:  26. 10. 2019                

Miejsce szkolenia:
Katowice

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia.

Max. ilość uczestników: 30 osób

Wymagany jest wygodny, sportowy strój (ćwiczymy boso lub w skarpetkach)

Prowadzący:
Małgorzata Mroziak

•    od roku 2000 licencjonowana trenerka Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i aktywna działaczka Interantional Sherborne Foundation,
•    pierwszy w Polsce licencjonowany analityk ruchu Rudolfa Labana,
•    z zamiłowania i wykształcenia logopeda pracujący od 1995,
•    pasjonatka Ruchu Rozwijającego praktykująca od roku 1995, prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą zdrową, jak również z osobami z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi oraz różnym rodzajem niepełnosprawności,
•    stypendystka programu East Central European Scholarship Program w zakresie Educational Leadership – pedagogika specjalna i integracyjna realizowanego na Georgetown University i George Washington University w Waszyngtonie DC, USA,
•    terapeutka ręki,
•    z powołania nauczyciel nauczania początkowego, Uniwersytet Śląski.

Program:

•    Prezentacja prowadzącego oraz uczestników.
•    Geneza Ruchu Rozwijającego- Rudolf Laban, Weronika Sherborne.
•    Filozofia i zastosowanie metody.
•    Zasady obowiązujące w  Ruchu Rozwijającym.
•    Obserwacja- wykorzystanie, narzędzia.
•    Rodzaje ruchu-teoria i praktyka:
a/ ruch prowadzący do poznania ciała+ sesja ruchowa
b/ poznawanie i poruszanie się w przestrzeni+ sesja ruchowa
c/ tworzenie relacji z partnerem+ sesja ruchowa
d/ ruch prowadzący do współdziałania w grupie + sesja ruchowa
•    Czynności wykorzystywane w pracy.
•    Rodzaje relacji:
a/ ruch „z”
b/ ruch „przeciwko”
c/ ruch „razem”
•    Film prezentujący zajęcia Ruchu Rozwijającego.
 
Korzyści płynące ze stosowania Ruchu Rozwijającego:

•    Pozwala poznać swoje ciało i kontrolować je co buduje zaufanie do siebie i poczucie bezpieczeństwa.
•    Zaspokaja naturalną potrzebę ruchu.
•    Rozwija umiejętności społeczne.
•    Uczy jak działać w grupie.
•    Wzmacnia poczucie własnej wartości.
•    Pozawala się zrelaksować.
•    Wyzwala uśmiech i radość.
•    Rozwija i pobudza twórcze działanie i myślenie.
•    Pozwala być równoprawnym członkiem grupy.
•    Uczy koncentracji na zadaniu.
•    Daje uczucie spełnienia i zadowolenia z siebie i swoich osiągnięć.
•    Wyrabia i utrwala poczucie tożsamości.
•    Buduje zaufanie do siebie i partnerów.
•    Uczy prawidłowej komunikacji uznawania potrzeb innych.
•    Wyrabia poczucie odpowiedzialności za siebie i partnera.
•    Redukuje stres i napięcia.
•    Integruje grupę.
•    Jest bardzo diagnostyczny.
•    Jest dostępny dla każdego.
•    Jest bardzo lubiany przez wszystkich uczestników, w pełni angażuje uwagę.

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online