Sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych, pedagodzy specjalni, terapeuci prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Termin:  19. 10. 2019

Czas trwania: 7 godzin

Miejsce szkolenia:
 Mikołów lub Ruda Śląska ( pow 20 osób)

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem

Cena: 350 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Prowadzący: Ilona Nitychoruk-Piekarz

Uczestnicy szkolenia w czasie szkolenia dowiedzą się jak organizować zajęcia indywidualne stymulujące rozwój zmysłów wzroku, słuchu, dotyku oraz ich integrację.  W czasie szkolenia zostaną zaprezentowane arkusze wstępnej oceny funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach sensorycznych oraz przykładowe wykorzystanie wybranych elementów sali doświadczania świata w stymulacji polisensorycznej.

Program szkolenia:
1.    Ogólna charakterystyka idei powstania i wykorzystania sali doświadczania świata
2.    Organizacja sali doświadczania świata z uwzględnieniem rodzaju i form stymulacji sensorycznej.
3.    Krótki opis funkcjonowania zmysłów słuchu, wzroku i dotyku i ich zaburzeń.
4.    Wstępna ocena funkcjonowania dziecka i ocena zaburzeń sensorycznych w obszarze percepcji słuchowej, wzrokowej i dotykowej.
5.    Przykłady wykorzystania poszczególnych elementów sali doświadczania świata w stymulacji rozwoju zmysłów dziecka.
6.    Organizacja zajęć w sali doświadczania świata 
 
Zapisz się na szkolenie - rejestracja online