Trenerzy - Alina Smyczek

Alina Smyczek – ukończyła studia pedagogiczne na UJ w Krakowie, jest
dyplomowanym logopedą, a także nauczycielem dyplomowanym. Pracuje z dziećmi
z wieloraką niepełnosprawnością z poważnymi zaburzeniami komunikacji w Zespole
Szkół Nr 11 w Krakowie (obecnie w grupach przedszkolnych i szkolnych z dziećmi
z zaburzeniami funkcji OUN) oraz w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Autorka licznych publikacji a także wystąpień na konferencjach również poza
granicami kraju. Alina Smyczek jest beneficjentką stypendium Międzynarodowego
Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC) Teacher in Residence
Program, odbyła półroczny staż w szkole dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji
w Kalifornii. Jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia „Mówić bez słów”,
prezesem Zarządu III i IV kadencji, jest także członkiem komisji eksperckich MEN
ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju.
Projektuje i prowadzi zajęcia dla studentów w Krakowie, Łodzi i Warszawie a także
wiele szkoleń dla nauczycieli w całym kraju.

<< Lista Trenerów