Wczesne wspomaganie rozwoju - ocena rozwoju dziecka do 2 roku życia

Adresaci: logopedzi, fizjoterapeuci, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci integracji sensorycznej, inni specjaliści pracujący z niemowlętami i małymi dziećmi (do 2 roku życia) w placówkach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych i ośrodkach terapeutycznych.

Czas trwania szkolenia: 9 godzin (9.00- 18.00)

Cena: 300 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem

Miejsce szkolenia: Śląsk

Termin nie ustalony

Max. ilość uczestników: 20 osób

Prowadzący: Alicja Salwach

Program szkolenia:

1.    Rozwój psychoruchowy dziecka w pierwszym roku życia
– prawidłowy rozwój dziecka
- obserwowane nieprawidłowości mogące wystąpić w tym okresie.
- konsekwencje nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym w okresie niemowlęcym na dalszy rozwój dziecka.

2.    Rozwój reflektoryczny dziecka w pierwszym roku życia
- charakterystyka odruchów w pierwszym roku życia
- możliwe zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka spowodowane nieprawidłowym rozwojem reflektorycznym.

3.    Ocena funkcjonalna i diagnoza dziecka do 2 roku życia.

4.    Metody i techniki wczesnego oddziaływania na rozwój dziecka

 

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online