Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju

 

Adresaci: nauczyciele, nauczyciele specjalni, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci,
logopedzi

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Cena: 330 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Termin: 8 grudnia 2019

Miejsce szkolenia: Katowice

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. 2 tygodnie przed terminem szkolenia.

Prowadzący: Agnieszka Tchórz - Dytko
 
Program szkolenia:

  Wprowadzenie do diagnozy osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju
  1. Diagnoza dzieci
   a) Twórcy Profilu Psychoedukacyjnego: PEP.
   b) Zastosowanie testu PEP-R w programie TEACCH.
   c) Profil Psychoedukacyjny, jako narzędzie w konstruowaniu zindywidualizowanego programu
       terapii.
   d) Prezentacja testu PEP-R
    - charakterystyka badanej grupy,
    - skala PEP-R, a inne testy diagnostyczne,
    - omówienie Skali Rozwoju oraz Skali Zachowania,
    - zapoznanie się z procedurami testu,
    - zasady przeprowadzenia badania, obliczania wyników oraz sporządzenia oceny
       końcowej,
    - prezentacja programów komputowych Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej
      CTP, pomocnych w obliczaniu wyników oraz konstruowaniu Indywidualnego
      Programu Terapeutycznego: EDU - JURCZYSZYN - MULTIMEDIA – część 1,
      EDU4 - XXL - JURCZYSZYN - MULTIMEDIA (wersja pokazowa).
   e) Wykorzystanie testu PEP-R w terapii.
  2. Diagnoza młodzieży i osób dorosłych
   a) Ogólna charakterystyka testu AAPEP:
    - porównanie testu PEP-R z AAPEP,
    - omówienie badanych obszarów,
    - zapoznanie się z procedurami testu.
   b) Prezentacja badania, obliczania wyników i tworzenia końcowego
       sprawozdania przy pomocy programu komputerowego EDU- JURCZYSZYN
       MULTIMEDIA część 2, Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej.
   c) Użyteczność testu AAPEP w wyborze ścieżki edukacyjno – zawodowej badanej
       populacji

 

Zapisz się na szkolenie - rejestracja online