Trenerzy - Alicja Salwach

mgr Alicja Salwach- Fizjoterapeuta z 5-cio letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi, genetycznymi oraz metabolicznymi. Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Terapeuta Integracji Sensorycznej, surdo i tyflopedagog, terapeuta NDT Bobath.
Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie: fizjoterapii dziecka ryzyka, rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 msc., terapii ręki I i II stopień, Kinesiology Taping, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapii behawioralnej dzieci autystycznych I i II stopień, Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC) i inne.
W pracy zawodowej prowadzi terapię pedagogiczną nastawioną na rozwój poznaczy oraz społeczny dzieci autystycznych, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami rozwojowymi, fizjoterapię, terapię Integracji Sensorycznej oraz diagnozy rozwoju sensomotorycznego dzieci. Pisze programy autorskie ćwiczeń usprawniających sferę ruchową dzieci będących w terapii.
W trakcie swojej praktyki realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju jako terapeuta Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapeuta i terapeuta NDT Bobath.