Rejestracja Online
Wybierz interesujący Cię termin dla szkolenia: AAC II stopień - Edukacja dzieci niemówiących

lub wybierz inne szkolenie

Imię:

Nazwisko:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie: imię, nazwisko, numeru telefonu oraz adresu e-mail na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu zapisania mnie na wybrane przeze mnie szkolenie oraz w celu kontaktu w kwestiach dotyczących szkolenia, oraz w celach księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z treścią obowiązku informacyjnego zawartą w treści Regulaminu, pkt. 4.

Zapoznałam/łem się z regulaminem obowiązującym w EgoSelect – Akademia Terapeuty” i zobowiązuję się go przestrzegać.

W celu ochrony przed automatami, prosimy o przepisanie kodu z poniższego obrazka